Κάτω Τρίκαλα Πανηγύρι Αγίου Ιωάννου 28-29 Αυγούστου 2019